Tekst

Privacyverklaring

Privacyverklaring Tuls Meubel Design

Tuls Meubel Design, gevestigd te Schoonhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Korte Dijk 34
2871 CB Schoonhoven
+31 6 29 60 33 77
info@tulsmeubeldesign.nl

1) Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Onder persoonsgegevens zijn onder meer begrepen uw naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op de website of tijdens het contact met een medewerker van Tuls Meubel Design). Persoonsgegevens kunnen ook automatisch aan ons worden doorgegeven door het bezoeken van de website.

2) Persoonsgegevens die wij verwerken

Tuls Meubel Design verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

3) Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tulsmeubeldesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4) Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tuls Meubel Design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. voor het uitvoeren van onze werkzaamheden 
  2. voor het factureren van onze werkzaamheden
  3. voor het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens over het gebruik van de website).

Wij zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe gehouden zijn op grond van de wet.

5) Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De gegevens die u invult op het contactformulier van de website worden via een e-mail verzonden naar info@tulsmeubeldesign.nl. Deze gegevens worden niet elders opgeslagen of bewaard. Na ontvangst van het e-mailbericht wordt er contact met u opgenomen. Na dit contactmoment wordt het e-mailbericht bewaard. Tuls Meubel Design bewaart persoonsgegevens die u aan ons vertrekt in het kader van de uitvoering van onze werkzaamheden, niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

6) Beveiliging persoonsgegevens

Tuls Meubel Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met dhr. V.W.J. Tuls via info@tulsmeubeldesign.nl.

7) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.tulsmeubeldesign.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

8) Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tuls Meubel Design en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tulsmeubeldesign.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Tuls Meubel Design wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

9) Monitoren gedrag bezoeker

www.tulsmeubeldesign.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we via cookies registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

10) Gebruik van cookies

www.tulsmeubeldesign.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. Meer informatie over onze cookies leest u hier

11) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

12) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen heeft over de privacyverklaring van Tuls Meubel Design en specifiek www.tulsmeubeldesign.nl, kunt u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@tulsmeubeldesign.nl.

Tuls Meubel Design
Tekst - Niet gevonden waar u naar zoekt?

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Neem dan contact met ons op. Samen bespreken we jouw wensen en ideeën en zetten dit om in een nieuw ontwerp. 

Tuls Meubel Design

Copyright © 2024 Tuls Meubel Design | Site-Index | Privacyverklaring | Cookies | Algemene voorwaarden | Alle rechten voorbehouden | Sitemap

Designpro.nl | Z-IM